PDF Print

Energie

energie

Bij VANERUM beseffen we ten volle dat de schaarste aan fossiele brandstoffen één van de grootste uitdagingen wordt van de nabije toekomst.

Om hierop een antwoord te bieden is niet alleen de overheid aan zet, maar draagt iedereen een stuk verantwoordelijkheid. Alle afdelingen binnen VANERUM zijn zich hiervan bewust en dragen elk hun steentje bij om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Voor ons betekent dit dat we als een goed huisvader omgaan met de beschikbare energie in al zijn vormen, op alle niveaus. Zowel facilitair als in onze distributie, in de productie en op kantoor sparen we op die manier heel wat elektriciteit, gas en water.

Banner
Banner

Social media enquête


Er wordt veel gepraat over de digitale kloof tussen jongeren en 'het onderwijs'.
Hoe brengt u het ervan af?
Vul hier de enquête in
en blijf op de hoogte van de resultaten!

Facebook Twitter Youtube

Banner